Zamówienia

Dostawa i montaż czteroosobowej kolei linowej wraz z kompletnymi mechanizmami napędowymi oraz systemem sterowania i urządzeniami zabezpieczającymi

 Czytaj więcej

 

Zakup i dostawa 10 armatek śnieżnych do naśnieżania i dośnieżania tras zjazdowych

Czytaj więcej

 

Budowa dolnej i górnej stacji kolei linowej wraz z podporami

 Czytaj więcej

 

Zakup i dostawa zimowego sprzętu dla osób z niepełnosprawnością ruchową – 3 monoski i 2 siedziska

 Czytaj więcej

 

Budowa trasy rowerowej (typu A-line) oraz budowa ścieżki rekreacyjnej z urządzeniami do ćwiczeń

 Czytaj więcej