Zakup i dostawa 10 armatek śnieżnych do naśnieżania i dośnieżania tras zjazdowych