logo unii europejskiej

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

"CZORSZTYN-SKI" SP. Z O. O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację pt. „Zmiana procesów funkcjonowania przedsiębiorstwa "CZORSZTYN-SKI" Sp. z o.o. poprzez cyfryzację i wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań informatycznych.””

Cel projektu:
Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zakup wieczystych licencji na gotowe oprogramowania wraz z niezbędnymi środkami trwałymi optymalizującymi obszary z zakresu:

  • zbierania lokalnych danych oraz dostarczenia ich w formie restAPI,
  • systemu kompleksowej obsługi stacji narciarskiej i prezentacji informacji,
  • systemu zarządzania monitorami dla gastronomii,
  • systemu gastronomiczno- hotelowego ERP.

Projekt będzie realizowany w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID19 oraz wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Planowane efekty:

Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie potrzeb jakie identyfikuje Wnioskodawca w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, w tym:

  • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego klientom i pracownikom ośrodka narciarskiego w sytuacji występowania chorób zakaźnych u ludzi,
  • zapewnienie klientom nowych rozwiązań w zakresie korzystania z gastronomii i wyciągów narciarskich oraz i innych usług.

Wartość projektu: 291 659.20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 87 497.76 zł

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19