Wycieczka wirtualna I Kamery

Program regionalny

Informacja o realizowanym projekcie

Projekt Regionalny

Informacja o realizowanym projekcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Stacja narciarska Czorsztyn-ski Sp. z o.o. podpisała umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie Projektu pt.: Kraina Śpiącego Wulkanu – II etap rozbudowy całorocznej stacji turystycznej w celu wzmocnienie rozwoju przemysłu czasu wolnego w Małopolsce w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu.

W ramach Projektu Kraina Śpiącego Wulkanu – II etap rozbudowy całorocznej stacji turystycznej w celu wzmocnienie rozwoju przemysłu czasu wolnego w Małopolsce zaplanowano wykonanie następujących zadań:

  1. Budowa kolei linowej 4-osobowej.
  2. Budowa nowej trasy narciarskiej
  3. Rozbudowa systemu zaśnieżania
  4. Budowa ścieżki edukacyjnej w starym kamieniołomie.