Poszukiwany wykonawca !

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na gruncie, która będzie posadowiona pod kątem 30 stopni. Projektowana instalacja składa się z niżej wymienionych podzespołów:

1. Moduły fotowoltaiczne:

- o minimalnej mocy 420 W,
- o minimalnej sprawności 20%,
- o minimalnym okresie gwarancji produktowej 15 lat.

2. Falownik/falowniki:

- o minimalnej ilości 4 MPPT,
- zapewniające zdalny monitoring działania elektrowni,
- o minimalnym okresie gwarancji produktowej 7 lat.

3. Zabezpieczenia elektryczne:

- wymagane pełne zabezpieczenia AC oraz DC, różnicowo-prądowe, przepięciowe, topikowe.

4. Konstrukcja nośna:

- na grunt, ze stali pokrytej powłoką gwarantującą wysoką antykorozyjność,
- o minimalnej gwarancji 10 lat.

5. Okablowanie:

- DC minimum 6 mm2,
- AC minimum 6 mm2.

Zadaniem projektowanej instalacji jest wytworzenie energii elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej, a następnie zagospodarowanie jej w wewnętrznej instalacji elektrycznej przez odbiorcę.

Zamawiający określa minimalne gwarancje na elementy składowe instalacji:

1. Panele fotowoltaiczne – 15 lat,
2. Falownik/falowniki – 7 lat,
3. Konstrukcja nośna – 10 lat,
4. Prace instalacyjne – 2 lata.

Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno się odbyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN-EN 60364 i Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 roku – z późniejszymi zmianami, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom V oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiający wymaga wykonania wizji lokalnej, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 798 366 466. Jest to warunek konieczny do złożenia oferty. Zamawiający udostępnia teren przeznaczony pod wykonanie przedmiotu zamówienia celem odbycia wizji lokalnej w następujących terminach:

od 04.10.2021 do 08.10.2021 w godzinach 8:00 - 14:00


W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich uzgodnień i odbiorów przedmiotu zamówienia.

Czorsztyn-Ski Sp. z o.o. zwraca się do wszystkich osób zainteresowanych wykonaniem w/w robót o złożenie oferty cenowej do dnia 11.10.2021 do godz. 10:00
Złożenie oferty może być osobiście w biurze Ośrodka, bądź drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Podstawą do podjęcia robót związanych z budową gruntowej instalacji fotowoltaicznej będzie umowa zawarta z wykonawcą.

Oferent winien wykazać się doświadczeniem w realizacji tego typu inwestycji na poziomie minimum 3 analogicznych wielkością elektrowni.

Spółka Czorsztyn-Ski zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi oferentami.