Nowy projekt

Grafika

W ostatnich dniach stycznia 2022 roku Zarząd spółki Czorsztyn-Ski zawarł z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę na dofinansowanie projektu Kraina Śpiącego Wulkanu – III etap rozbudowy całorocznej stacji turystycznej jako element rozwoju subregionalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów, które wchodzi w skład szóstej osi priorytetowej Programu zatytułowanej Dziedzictwo regionalne, w ramach działania 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu.
Przedmiotem projektu jest budowa nowej, czteroosobowej kolei krzesełkowej w całorocznym ośrodku narciarskim Czorsztyn-Ski w celu zwiększenia przepustowości stacji w okresie zimowym oraz zwiększenia dostępności oferty pozanarciarskiej w okresie letnim. Nowa kolej budowana będzie na północ od istniejącej infrastruktury wyciągowej (częściowo w śladzie istniejącego i planowanego do przeniesienia w inne miejsce wyciągu orczykowego) i będzie trzecim wyciągiem krzesełkowym na terenie ośrodka. Pozwoli to w jeszcze atrakcyjniejszy sposób zorganizować ruch narciarzy na terenie stacji i znacząco uatrakcyjnić letnią (tj. rowerową) ofertę Czorsztyn-Ski. Nowy wyciąg będzie miał długość 524,7 m i przepustowość 2 400 os/godz. Na linie zawiśnie 70 nowych krzeseł częściowo wyposażonych także w urządzenia do transportu rowerów. Inwestycję uzupełni zakup 10 nowoczesnych armatek śnieżnych. Nowością na terenie ośrodka będzie też pojawienie się specjalistycznego sprzętu narciarskiego dla osób z niepełnosprawnością. Do tutejszej wypożyczalni zakupione zostaną 3 urządzenia typu monoski z kompletem wymiennych siedzisk. Będzie to niewątpliwy impuls do rozwoju na terenie Czorsztyn-Ski sportów zimowych osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Oprócz nowego „krzesła” na terenie ośrodka powstaną także dwie atrakcje:

  • specjalistyczna trasa rowerowa (typu A-line) o długości 1 200 m i szerokości 1,5 m na gruncie naturalnym, miejscowo utwardzonej elementami z drewna;
  • ścieżka rekreacyjna o długości 850 metrów, w przebiegu której zamontowanych zostanie 8 różnych urządzeń do ćwiczeń. Trasa, w atrakcyjny - rekreacyjnie i widokowo - sposób, skomunikuje ośrodek Czorsztyn-Ski z parkingiem na przełęczy Snozka.

Liczymy, że nowa infrastruktura przyczyni się do wzbogacenia i rozwinięcia wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej dostępnej w Ośrodku Czorsztyn-Ski, nie tylko sprawiając wiele radości naszym gościom, ale także przyczyni się do dalszego rozwoju miejscowości Kluszkowce i całej Gminy Czorsztyn.